Ακολουθήστε μας στα:

Μηχανουργείο Κορφιάτη στο Google+ Μηχανουργείο Κορφιάτη στο Facebook Μηχανουργείο Κορφιάτη στο LinkedIn

Προφίλ

Πρόσοψη κεντρικού καταστήματος
Πρόσοψη κεντρικού

Το Μηχανουργείο Κορφιάτη δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών από το 1973, αρχικά σαν εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΟΡΦΙΑΤΗ Ο.Ε. και με βασικό αντικείμενο ενασχολήσεως την κατασκευή και εξαγωγή μηχανών συρματουργίας.

Λειτουργούσε υπό την διεύθυνση του κ. Κορφιάτη Δ. Παύλου και του αδελφού του και ομόρρυθμου εταίρου κ. Κορφιάτη Δ. Διονύση. Στην πορεία των χρόνων, η εταιρεία διεύρυνε το φάσμα των υπό κατασκευή προϊόντων της με συνέπεια να εξειδικευθεί σε πολλούς τομείς κατασκευών (π.χ. στη Βιομηχανία Πλαστικού Σωλήνα).

Προγραμματισμός CNC
Προγραμματισμός CNC

Ύστερα από τριάντα τρία αδιάλειπτα χρόνια λειτουργίας και μετά από τη συνταξιοδότηση των ομορρύθμων εταίρων, η επιχείρηση λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του Κορφιάτη Π. Δημήτρη, πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού.

Η επιχείρηση σήμερα έχει ανανεώσει όλες τις εργαλειομηχανές της με μηχανήματα CNC, έχει πιστοποιηθεί ως προς την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 και συνεχίζει (παρά τον μεγάλο ανταγωνισμό του εξωτερικού) την εξαγωγική της δραστηριότητα. Από τον Σεπτέμβριο του 2007, η επιχείρηση επεκτάθηκε με τη δημιουργία υποκαταστήματος πλησίον του κεντρικού.

Προετοιμασία μηχανήματος
Προετοιμασία μηχανήματος
Έδρα
Κύρια δραστηριότητα Μηχανουργικές και μεταλλικές κατασκευές πάσης φύσεως βιομηχανίας και ναυτιλίας
Δευτερεύουσα δραστηριότητα Εκπόνηση μελετών σε θέματα ασφάλειας εργασίας/περιβάλλοντος, μηχανολογικά σχέδια
Διεύθυνση Κορφιάτης Π. Δημήτρης
Μηχανολόγος Μηχανικός, ιδιοκτήτης
Αριθμός προσωπικού Οκτώ (8) άτομα